Offshore vindmøllepark

Om DFFV

Vision

Visionen er, at konsortiet er den ledende platform i Danmark inden for forskning og teknologiudvikling og er hjørnestenen i interaktionen mellem industrien og vidensinstitutionerne inden for alle områder inden for vindenergi teknologi herunder også vindressource analyser og miljømæssige konsekvenser af vindenergi.  

Konsortieaftalen skaber rammer for forsknings- og teknologisamarbejdet, og innovation til offentlig og privat sektor samt eksperimentel verifikation og demonstration, afprøvning, uddannelse og efteruddannelse inden for vindenergi. Samarbejdet sigter mod at:

 • bidrage til udvikling af vindenergibranchen og mere effektiv vindmølleteknologi
 • levere forskningsbaseret viden til at ændre energisystemet i Danmark til et sammenhængende system baseret på bæredygtig energi
 • virke som en tilgang til de internationale forskningsnetværk inden for vindenergi
 • forøge værdiskabelsen hos konsortium medlemmerne

Opgaver

Konsortiets opgaver er inden for vindenergiområdet og i samarbejde mellem konsortieparterne at: 

 • udvikle og opretholde forskningskompetencer på faglige områder af strategisk betydning for industri, systemansvarlige, myndigheder, rådgivere og andre væsentlige interessenter
 • gennemføre strategisk forskning på højt internationalt niveau
 • udføre forskning og udvikling i samarbejde med eller for virksomheder eller institutioner
 • sikre forskningsopgavernes kvalitet og relevans med udnyttelse af parternes spidskompetencer
 • rådgive og gennemføre undersøgelser for myndigheder
 • bidrage til uddannelse af kandidater, erhvervsforskere (Ph.D’er og Post docs) og Ph.D’ere
 • bidrage til efter/videreuddannelse af personale
 • gennemføre videnspredningsaktiviter herunder seminarer
 • afholde en dansk vindenergikonference regelmæssigt
 • udvikle og afholde internationale kandidat- og forskeruddannelseprogrammer og kurser
https://www.dffv.dk/om-dffv
7 DECEMBER 2023