Kontakt til arbejdsgrupper

Konsortiets aktiviteter er åbne for samarbejde med andre universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder. Såfremt du er interesseret i et samarbejde, kan du kontakte Kamilla Fugleberg, som vil henvise dig til kontaktpersonen i den relevante arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppe 1: Vindressourcer og klimadesign forudsætninger 
Arbejdsgruppe 2: Aerodynamik, aeroakustik og aeroservolastisk design
Arbejdsgruppe 3: Strukturelt design, materialer og maskinelementer
Arbejdsgruppe 4: Elektrisk design
Arbejdsgruppe 5: Integration af vindenergi i energisystemet
Arbejdsgruppe 6: Offshore teknologi og O&M 
Arbejdsgruppe 7:  Eksperimentel test og målinger
Arbejdsgruppe 8:  Samfundsmæssige forhold
Arbejdsgruppe 9:  Miljømæssige forhold
Arbejdsgruppe 10: Uddannelse

 

https://www.dffv.dk/om-dffv/arbejdsgrupper
3 JUNI 2023