Konsortiets partnere

DTU logo Danmark Tekniske Universitet (DTU)
DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. DTU har omfattende ekspertise inden for vindmølleteknologi og viden om vinden. Forskningen omfatter blandt andet strukturel design og driftssikkerhed, meteorologi, integration af vindenergi i energisystemet, aeroelastisk design og materialekarakterisering. DTU driver to testcentre for store vindmøller strategisk placeret i det nordlige Jylland, hvor ydeevne og design på møller op til 250 m testes.

www.DTU.dk

AaU Aalborg Universitet (AAU)
AAU er en dynamisk og innovativ forsknings- og uddannelsesinstitution, som kombinerer et levende engagement i lokale, regionale og nationale problemer med en aktiv satsning på internationalt samarbejde.

www.AU.dk

FORCE FORCE Technology
FORCE arbejder med at omsætte specialiseret ingeniørviden til praktiske og kosteffektive løsninger for brancher og industrier over hele verden. FORCE fokuserer på produkt- og konceptudvikling, design, produktionsoptimering samt drift og vedligehold af industrielle anlæg.

www.FORCE.dk

 DELTA DELTA
DELTA er en selvejende højteknologisk virksomhed, der stiller viden til rådighed for alle. Som vores kunders strategiske partner sikrer vi optimal anvendelse af avanceret teknologi. Vi udvikler, tester, certificerer og rådgiver i alle faser af vores kunders produktudvikling.
 

www.madebydelta.com

DHI

DHI
DHI er en selvejende, international rådgivnings- og forskningsorganisation. Vores mål er at fremme teknologisk udvikling og kompetence opbygning indenfor områderne vand, miljø og sundhed.  DHI er godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS).

www.dhigroup.com 

AU Aarhus Universitet (AU)
AU tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 11.000 medarbejdere.

www.AU.dk

SDU logo 

Syddansk Universitet (SDU)
Syddansk Universitet har fem fakulteter med over 32.000 studerende, heraf næsten 20 % fra udlandet, og over 5.400 ansatte fordelt på hovedcampus i Odense samt regionale campusser i Slagelse, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og København.

www.sdu.dk

http://www.dffv.dk/konsortiets-partnere
21 OKTOBER 2020