Organisation

Konsortiet ledes af en styregruppe bestående af en person fra hver part. Styregruppen forestår den overordnede ledelse af konsortiet herunder planer, faglig udvikling og opgaveløsning.

Styregruppen har udpeget Peter Hjuler Jensen, Viceinstitutdirektør på DTU Vindenergi, til konsortiekoordinator. Konsortiekoordinatoren er konsortiets daglige leder og har det faglige ansvar for at koordinere konsortiets løbende virksomhed.  

Koordinationsudvalget og de faglige arbejdsgrupper er sammensat af repræsentanter fra konsortieparterne, som har til formål af bistå konsortiekoordinatoren i den daglige koordinering af konsortiet. 

Koordinationsudvalget og arbejdsgrupperne skal på deres område deltage i:

  • udarbejdelse af strategi og faglige programmer for forskning og uddannelse
  • udarbejdelse af procedurer og principper for projektformulering og projektbemanding
  • koordinering af fælles projektansøgninger til danske og udenlandske forsknings- og udviklingsprogrammer
  • kvalitets- og relevanssikre ansøgninger
  • opfølgning på opgaver i forskningskonsortiet 
  • fælles markedsføringsinitiativer

Konsortiets aktiviteter er åbne for samarbejde med andre universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder. Find den relevante arbejdsgruppe og kontaktperson her.

https://www.dffv.dk/om-dffv/organisation
24 FEBRUAR 2024