Forside

oesterild

Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi

Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi er et samarbejde inden for vindenergi mellem Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, FORCE Technology, DELTA og DHI. Aktørerne er de vigtigste universiteter og GTS-institutter inden for vindenergi i Danmark. Formålet med konsortiet er, at:

  • etablere fælles forskningsstrategi, koordinering og rammer for en forsat og styrket udvikling af forskning og kompetencer på vindenergiområdet i Danmark
  • styrke forskningsindsatsen på tværs af de eksisterende institutioner og discipliner
  • uddanne højtkvalificeret arbejdskraft gennem en samlet indsats af universiteter og vidensinstitutioner
  • udvikle et dansk forskningsmiljø, der er i stand til at tiltrække de bedste danske og udenlandske forskere, og som er omdrejningspunkt for et internationalt samarbejde
  • matche industriens udvikling og forskningsbehov
  • understøtte danske virksomhedes løbende behov for bistand til langsigtede forskningsprojekter og kunne indgå i samarbejde 

Læs mere om Forskningskonsortiet her.

Close up

Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi er en formalisering af samarbejdet mellem seks universiteter og vidensinstitutioner. Læs mere om de syv parter her.

Logo
Sæt allerede nu kryds i kalenderen! WIND ENERGY DENMARK 2018 holdes d. 30. - 31. oktober 2018.
http://www.dffv.dk/
19 JULI 2019